Vespia Hotel

Kalite ve Çevre Politikamız

VESPİA HOTEL ‘in kapsamı, “Otel İşletmeciliği ve Restaurant Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

Vespia Hotel üst yönetim liderliğinde, Otelcilik sektöründe Kalite ve Çevre konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile;

• "Çalışan ve tedarikçileri ile bir ekip ruhu içinde” çalışmalarını sürdürmeyi,

• Etkin eğitimler ile çalışan yetkinliğini arttırmayı,

• Yatay-dikey iletişim ile Entegre Yönetim Sistemi’nin Sürekli iyileştirilmesine çalışanların da katkılarını sağlamayı,

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve idari şartlar ile kendiliğinden tabi olduğumuz şartlar çerçevesinde yaratabileceğimiz çevre ve iş sağlığı - güvenliği risklerinin ve kirlenmenin önlenmesi, doğal kaynakların kontrollü kullanımının sağlanması, çalışan sağlığının korunması, kaza, olay ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla tüm iş süreçlerimizde önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstermeyi,

• Entegre Yönetim Sistemi’nin etkin kullanılması ile misafir beklentilerini en iyi şekilde algılamak ve beklentilerini de aşacak hizmet sunmayı,

• Misafirlerimizi odak noktası olarak kabul ederek, beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit edip, maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı,

• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,

• Çevre risk ve hedeflerini oluşturarak aksiyon planlarıyla sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

• Tesisimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda görsel ve uygulamalı eğitimler vererek tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

• İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,

• Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Icon
oda

 

Icon
misafir

 

Icon
restaurant

 

Icon
memnuniyet

%